Κόλαση εντός, εκτός

"Η Κόλαση, αφ’ ενός ως η σχέση με την ετερότητα του εαυτού μας εντός μας και αφ’ ετέρου ως αφάνιση του υποκειμένου της επιθυμίας σε ένα κόσμο ανοίκειο και ενοχικό, μιας πραγματικότητας post-truth."

empe-alterity.blogspot.com/...


back to top

Top