Σεμινάριο Ψηφιακός Πολιτισμός, Σύρος

Επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων καλών και εφαρµοσµένων τεχνών. Στόχος του έργου είναι η επικαιροποίηση και εξοικείωση των αποφοίτων καλών και εφαρμοσμένων τεχνών με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έρευνα σε συνδυασμό με την τεχνολογική έρευνα, κατευθυνόμενη και προσαρμοσμένη στον ευρύτερο χώρο της τέχνης, των εφαρμογών της και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της επικαιροποίησης των γνώσεων αποφοίτων καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, είναι η εφαρμογή και εμπέδωση σύγχρονων προσεγγίσεων μορφών Τέχνης καθώς και ανάπτυξη ειδικών τεχνολογικών δεξιοτήτων δημιουργικής σχεδίασης με Ηλεκτρονικό υπολογιστή.

digicult.aegean.gr/

Projetos em Σεμινάριο Ψηφιακός Πολιτισμός, Σύρος


back to top

Top